Statistics for Croydon playing in 2nd Div U19s 2014

Player Name Team Name M Last G G MG MG MGV MGV TIB TIB
Angus Banfield Croydon 2 2014-04-12 3 3 3 3 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 1 1
Austin Mcinerney Croydon 15 2014-08-23 5 5 3 3 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 2 2
Bodhi Carr Croydon 9 2014-07-05 1 1
Brandon Van Niekerk Croydon 12 2014-08-16 2 2 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Charlie Baker Croydon 9 2014-07-05 5 5 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Hamish Colliver Croydon 1 2014-05-03
Harrison Stevens Croydon 1 2014-08-23 1 1
Harry Kelly Croydon 1 2014-08-23 1 1
Jacob Deary Croydon 2 2014-04-12
Jake Berkley Croydon 4 2014-08-16 4 4 2 2 Zerbes Reserve Zerbes Reserve
Jake Purtle Croydon 2 2014-08-23 1 1 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve
Jamie Arnold Croydon 1 2014-06-14 1 1
Jarrad Partier Croydon 12 2014-08-23 5 5 2 2 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 9 9
Jayden Cyster Croydon 5 2014-08-23 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Jayden Schille Croydon 1 2014-05-03 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Jimmy Smith Croydon 1 2014-05-03 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Joel Galvin Croydon 14 2014-08-23 6 6 3 3 Croydon Oval Croydon Oval 3 3
Jordan Fielding Croydon 15 2014-08-23 4 4 3 3 Croydon Oval Croydon Oval 2 2
Jordon Thomas Croydon 14 2014-08-23 12 12 5 5 Bayswater Oval Bayswater Oval 6 6
Joseph Brzezek-Canale Croydon 2 2014-08-16 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Josh Hogan Croydon 15 2014-08-23 2 2 1 1 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 5 5
Kane Loebert Croydon 15 2014-08-23 6 6 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 5 5
Lachlan Hampton Croydon 15 2014-08-23 7 7 3 3 Croydon Oval Croydon Oval 7 7
Lachlan Pavlovic Croydon 15 2014-08-23 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 4 4
Luke Egan Croydon 13 2014-08-02 5 5 3 3 Schramms Reserve Schramms Reserve 4 4
Luke Styles Croydon 1 2014-06-14 3 3 3 3 Quambee Reserve Quambee Reserve 1 1
Mackenzie Fitzpatrick Croydon 14 2014-08-23 3 3 2 2 Bayswater Oval Bayswater Oval 5 5
Mitchell Haag Croydon 15 2014-08-23 26 26 5 5 Croydon Oval Croydon Oval 6 6
Nathan Warner Croydon 15 2014-08-23 1 1 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 3 3
Nathan Wiggins Croydon 7 2014-06-14 10 10 4 4 Schramms Reserve Schramms Reserve 5 5
Riley Britton Croydon 2 2014-08-23
Robbie Bailey Croydon 14 2014-08-23 1 1
Sam Drummond Croydon 15 2014-08-23 2 2 1 1 Schramms Reserve Schramms Reserve 1 1
William Carboon Croydon 9 2014-07-05 2 2 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 1 1

Statistics for Croydon playing in 2nd Division Reserves 2015

Player Name Team Name

Statistics for Croydon playing in 2nd Div Reserves 2014

Player Name Team Name M Last G G MG MG MGV MGV TIB TIB
Alex Bull Croydon 6 2014-09-06 2 2 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 4 4
Andrew Caley Croydon 17 2014-09-06 12 12 3 3 Croydon Oval Croydon Oval
Andrew Hughes Croydon 4 2014-07-19 1 1
Ben Shelton Croydon 3 2014-09-06
Ben Slattery Croydon 1 2014-07-19 2 2 2 2 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 1 1
Benjamin Riley Croydon 18 2014-09-06 3 3 2 2 Schramms Reserve Schramms Reserve 9 9
Billy Dickson Croydon 1 2014-08-30
Chad Millard Croydon 7 2014-06-28 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Chris Grant Croydon 2 2014-04-12 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Daniel Fielding Croydon 17 2014-08-30 10 10 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 9 9
David Bailey Croydon 16 2014-09-06 3 3
David Cross Croydon 7 2014-06-21 4 4 2 2 Croydon Oval Croydon Oval
Dean Mitchell Croydon 18 2014-09-06 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 3 3
Jack Fraraccio Croydon 17 2014-09-06 2 2
Jake Stephens Croydon 16 2014-09-06 1 1 1 1 Heights Reserve Heights Reserve 1 1
James Grant Croydon 2 2014-06-14 1 1 1 1 Bayswater Oval Bayswater Oval 1 1
Jamie Haag Croydon 1 2014-07-05 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Jarryd Butterworth Croydon 17 2014-09-06 1 1 1 1 Heights Reserve Heights Reserve 6 6
Jason Reynolds Croydon 16 2014-09-06 12 12 3 3 Tormore Reserve Tormore Reserve 8 8
Jordan Smith Croydon 5 2014-06-28
Joseph Brzezek-Canale Croydon 11 2014-09-06 3 3 1 1 Schramms Reserve Schramms Reserve 1 1
Joshua Bentley Croydon 12 2014-08-16 3 3 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 8 8
Joshua Edwards Croydon 15 2014-09-06 1 1 1 1 Bayswater Oval Bayswater Oval
Justin Ficorilli Croydon 2 2014-04-12 7 7 6 6 Croydon Oval Croydon Oval 2 2
Luke Muller Croydon 18 2014-09-06 4 4 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 3 3
Marc Dewacht Croydon 11 2014-09-06 4 4 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 2 2
Mathew Smith Croydon 11 2014-09-06 1 1
Matthew Lyall Croydon 16 2014-09-06 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 7 7
Nathan Haag Croydon 2 2014-07-19 6 6 6 6 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 1 1
Nathan Parlby Croydon 11 2014-09-06 2 2 1 1 Quambee Reserve Quambee Reserve 5 5
Nathan Wiggins Croydon 5 2014-09-06 3 3 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Paul Blight Croydon 17 2014-09-06 10 10 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 2 2
Richard Seeger Croydon 2 2014-05-03 1 1
Rodney Kotaidis Croydon 1 2014-04-26
Ryan Lapthorne Croydon 9 2014-06-28
Ryan Stephens Croydon 15 2014-09-06 4 4 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Ryan Wilson Croydon 10 2014-09-06 2 2 1 1 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 7 7
Sam Wilson Croydon 18 2014-09-06 4 4 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Shaun Wilson Croydon 18 2014-09-06 5 5 1 1 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 4 4
Thomas Wilson Croydon 5 2014-08-16 5 5 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 3 3
Timothy Cook Croydon 15 2014-09-06 29 29 6 6 Croydon Oval Croydon Oval 5 5
Todd Cook Croydon 1 2014-05-03 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Travis Wright Croydon 15 2014-09-06 2 2 2 2 Heights Reserve Heights Reserve 1 1
Trent Martin Croydon 3 2014-08-02 1 1 1 1 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 1 1
Zac Higgins Croydon 2 2014-06-28 2 2
Zachary Kelly Croydon 2 2014-08-30 3 3 3 3 Croydon Oval Croydon Oval 1 1

Statistics for Croydon playing in 2nd Division Seniors 2015

Player Name Team Name

Statistics for Croydon playing in 2nd Div Seniors 2014

Player Name Team Name M Last G G MG MG MGV MGV TIB TIB
Alex Bull Croydon 8 2014-07-19
Andrew Hughes Croydon 7 2014-09-13 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Ben Shelton Croydon 17 2014-09-13 3 3
Ben Slattery Croydon 18 2014-09-13 2 2 1 1 Bayswater Oval Bayswater Oval 2 2
Billy Dickson Croydon 14 2014-08-02 9 9 2 2 East Burwood Reserve East Burwood Reserve 5 5
Brendan Weinert Croydon 19 2014-09-13 82 82 11 11 Bayswater Oval Bayswater Oval 8 8
Cameron Vanflorestein Croydon 19 2014-09-13 2 2 1 1 Heights Reserve Heights Reserve 5 5
Damien Volta Croydon 19 2014-09-13 1 1 1 1 Quambee Reserve Quambee Reserve 6 6
Daniel Fielding Croydon 2 2014-09-13
Hayden Lovat Croydon 18 2014-09-13 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 3 3
James Grant Croydon 8 2014-09-13 2 2 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Jamie Haag Croydon 15 2014-08-30 5 5
Jamie Hoffman Croydon 17 2014-09-13 8 8 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 7 7
Jarrod Clark Croydon 19 2014-09-13 3 3 1 1 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 6 6
Jayden Cyster Croydon 1 2014-04-12
Joshua Bentley Croydon 6 2014-09-13 2 2
Joshua Bolton Croydon 16 2014-09-13 4 4 2 2 Tormore Reserve Tormore Reserve 5 5
Justin Ficorilli Croydon 17 2014-09-13 26 26 3 3 Bayswater Oval Bayswater Oval 7 7
Lachlan Hampton Croydon 1 2014-06-28
Lachlan Todd Croydon 13 2014-09-13 22 22 4 4 Schramms Reserve Schramms Reserve 3 3
Leigh Kimpton Croydon 19 2014-09-13 19 19 4 4 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 6 6
Marc Dewacht Croydon 5 2014-06-28 3 3 2 2 Schramms Reserve Schramms Reserve
Matthew Wilkins Croydon 19 2014-09-13 4 4 2 2 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 14 14
Nathan Haag Croydon 15 2014-09-13 18 18 4 4 Croydon Oval Croydon Oval 2 2
Patrick Travers Croydon 17 2014-09-13 11 11 3 3 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 6 6
Paul Thatcher Croydon 19 2014-09-13 5 5
Richard Seeger Croydon 2 2014-04-26
Ryan Wilson Croydon 7 2014-07-05
Shane Thompson Croydon 19 2014-09-13 8 8 2 2 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 4 4
Thomas Wilson Croydon 5 2014-09-13 4 4 3 3 Tormore Reserve Tormore Reserve 1 1
Timothy Green Croydon 17 2014-09-13 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Trent Martin Croydon 5 2014-09-13
Zac Higgins Croydon 9 2014-08-30 1 1 1 1 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 1 1
Zachary Kelly Croydon 9 2014-08-16 3 3 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1

Statistics for Croydon playing in 2nd Div Seniors 2013

Player Name Team Name M Last G G MG MG MGV MGV TIB TIB
Alex Bull Croydon 13 2013-08-10 4 4 2 2 Croydon Oval Croydon Oval
Andrew Hughes Croydon 17 2013-08-31 3 3 2 2 Montrose Recreation Reserve Montrose Recreation Reserve 9 9
Ben Slattery Croydon 14 2013-08-31 1 1 1 1 Croydon Oval Croydon Oval
Benjamin Riley Croydon 2 2013-07-20
Billy Dickson Croydon 20 2013-08-31 7 7
Brendan Weinert Croydon 20 2013-08-31 65 65 10 10 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 5 5
Cameron Vanflorestein Croydon 15 2013-08-31 4 4
Daniel Fielding Croydon 1 2013-07-20
David Black Croydon 14 2013-08-31 25 25 4 4 Bayswater Oval Bayswater Oval 3 3
David Cross Croydon 8 2013-07-06 7 7 4 4 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 1 1
Hayden Lovat Croydon 19 2013-08-31 7 7
James Grant Croydon 20 2013-08-31 4 4 1 1 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 10 10
Jamie Hoffman Croydon 20 2013-08-31 4 4 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 6 6
Jarrod Clark Croydon 20 2013-08-31 21 21 3 3 Zerbes Reserve Zerbes Reserve 3 3
Joshua Bentley Croydon 4 2013-07-27
Joshua Bolton Croydon 19 2013-08-31 2 2 1 1 Donvale Reserve Donvale Reserve 11 11
Justin Ficorilli Croydon 19 2013-08-31 20 20 3 3 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 1 1
Justin Hughes Croydon 4 2013-07-27 1 1
Kristian Webster Croydon 4 2013-07-06
Leigh Kimpton Croydon 20 2013-08-31 7 7 3 3 Heights Reserve Heights Reserve 5 5
Marc Dewacht Croydon 2 2013-04-27 2 2 2 2 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve
Matthew Gordon Croydon 1 2013-04-13
Matthew Wilkins Croydon 20 2013-08-31 11 11 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 5 5
Michael Charles Croydon 13 2013-08-31 6 6 2 2 Tormore Reserve Tormore Reserve 3 3
Nathan Haag Croydon 20 2013-08-31 14 14 5 5 Mulgrave Reserve Mulgrave Reserve 5 5
Nathan Wiggins Croydon 2 2013-07-20
Paul Blight Croydon 1 2013-08-03
Paul Thatcher Croydon 13 2013-08-25 3 3
Ryan Pierce Croydon 13 2013-08-31 18 18 4 4 Donvale Reserve Donvale Reserve
Ryan Wilson Croydon 5 2013-08-17
Sean Mckinney Croydon 3 2013-06-15 2 2 1 1 Donvale Reserve Donvale Reserve
Shane Thompson Croydon 12 2013-08-31 6 6 2 2 Bayswater Oval Bayswater Oval
Thomas Dlabik Croydon 1 2013-05-04
Timothy Cook Croydon 16 2013-08-31 3 3 1 1 Croydon Oval Croydon Oval 1 1
Timothy Green Croydon 16 2013-08-31 1 1 1 1 Kings Park Kings Park 5 5
Trent Martin Croydon 17 2013-08-31 1 1 1 1 Mt Waverley Reserve Mt Waverley Reserve 12 12
William Gordon Croydon 4 2013-05-18
Zac Higgins Croydon 12 2013-08-31 3 3 2 2 Croydon Oval Croydon Oval 8 8

Statistics for Croydon playing in 1st Div Seniors 2013

Player Name Team Name