Statistics for Alkos playing in W15 Thu Men E/E Res

Player Name M 2PM-A 3PM-A FTM-A TFS PTS PF PTS
Angelo Dy Tiapco 19 29 - 0 9 - 0 12 - 0 39 97 2.05 5.11
Eric Chwee Lim 15 31 - 0 0 - 0 14 - 0 35 76 2.33 5.07
Matthew Pan 16 36 - 0 2 - 0 7 - 0 41 85 2.56 5.31
Mihailo Jelic 17 54 - 0 2 - 0 6 - 0 37 120 2.18 7.06
Robert Eddie 13 15 - 0 0 - 0 2 - 0 22 32 1.69 2.46
Sarorn Som 15 85 - 0 4 - 0 10 - 0 28 192 1.87 12.8
Tai Nguyen 21 39 - 0 0 - 0 2 - 0 44 80 2.1 3.81
Thommy Siriphanh 21 22 - 0 0 - 0 1 - 0 44 45 2.1 2.14

Statistics for Alkos playing in S14/15 Thu Men E/E Res

Player Name M 2PM-A 3PM-A FTM-A TFS PTS PF PTS
Angelo Dy Tiapco 19 28 - 0 18 - 0 6 - 0 41 116 2.16 6.11
Angelo Dy Tiapco 19 28 - 0 18 - 0 6 - 0 41 116 2.16 6.11
Anthony Neofitou 14 15 - 0 0 - 0 3 - 0 34 33 2.43 2.36
Anthony Neofitou 14 15 - 0 0 - 0 3 - 0 34 33 2.43 2.36
Corey Kuang 13 2 - 0 0 - 0 2 - 0 28 6 2.15 0.46
Corey Kuang 13 2 - 0 0 - 0 2 - 0 28 6 2.15 0.46
Joseph Teoh 15 34 - 0 0 - 0 11 - 0 16 79 1.07 5.27
Joseph Teoh 15 34 - 0 0 - 0 11 - 0 16 79 1.07 5.27
Mihailo Jelic 16 56 - 0 1 - 0 9 - 0 54 124 3.38 7.75
Mihailo Jelic 16 56 - 0 1 - 0 9 - 0 54 124 3.38 7.75
Raksmay Un 19 75 - 0 2 - 0 17 - 0 42 173 2.21 9.11
Raksmay Un 19 75 - 0 2 - 0 17 - 0 42 173 2.21 9.11
Tai Nguyen 19 11 - 0 0 - 0 8 - 0 18 30 0.95 1.58
Tai Nguyen 19 11 - 0 0 - 0 8 - 0 18 30 0.95 1.58
Thommy Siriphanh 18 28 - 0 0 - 0 2 - 0 30 58 1.67 3.22
Thommy Siriphanh 18 28 - 0 0 - 0 2 - 0 30 58 1.67 3.22

Statistics for Alkos playing in W14 Thu Men E2/E2 Res

Player Name

Statistics for Alkos playing in W14 Thu Men E1/E1 Res

Player Name M 2PM-A 3PM-A FTM-A TFS PTS PF PTS
Angelo Dy Tiapco 20 25 - 0 10 - 0 10 - 0 44 90 2.2 4.5
Angelo Dy Tiapco 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Angelo Dy Tiapco 20 25 - 0 10 - 0 10 - 0 44 90 2.2 4.5
Angelo Dy Tiapco 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Anthony Neofitou 22 15 - 0 2 - 0 2 - 0 51 38 2.32 1.73
Anthony Neofitou 22 15 - 0 2 - 0 2 - 0 51 38 2.32 1.73
Joseph Teoh 21 41 - 0 5 - 0 8 - 0 26 105 1.24 5
Joseph Teoh 21 41 - 0 5 - 0 8 - 0 26 105 1.24 5
Matthew Moore 15 22 - 0 3 - 0 13 - 0 17 66 1.13 4.4
Matthew Moore 15 22 - 0 3 - 0 13 - 0 17 66 1.13 4.4
Mihailo Jelic 5 11 - 0 0 - 0 1 - 0 16 23 3.2 4.6
Mihailo Jelic 5 11 - 0 0 - 0 1 - 0 16 23 3.2 4.6
Raksmay Un 21 101 - 0 1 - 0 37 - 0 37 242 1.76 11.52
Raksmay Un 21 101 - 0 1 - 0 37 - 0 37 242 1.76 11.52
Rim Pach 4 8 - 0 0 - 0 2 - 0 5 18 1.25 4.5
Rim Pach 4 8 - 0 0 - 0 2 - 0 5 18 1.25 4.5
Tai Nguyen 21 27 - 0 0 - 0 4 - 0 32 58 1.52 2.76
Tai Nguyen 21 27 - 0 0 - 0 4 - 0 32 58 1.52 2.76
Thommy Siriphanh 22 25 - 0 0 - 0 2 - 0 35 52 1.59 2.36
Thommy Siriphanh 22 25 - 0 0 - 0 2 - 0 35 52 1.59 2.36