Season Fixture : Latrobe  (NTFL Seniors 2011)

RND DATE TIME VENUE/COURT     OPPOSITION    

Normal Season

1 02/04/11 (Sat) 14:00 Smithton Recreation Ground 10.13-73    Smithton 8.9-57     View
2 09/04/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 28.10-178       Penguin 16.10-106  View
3 16/04/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Wynyard Recreation Ground 28.20-188    Wynyard 8.4-52     View
4 22/04/11 (Fri)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 18.25-133       East Devonport 12.5-77  View
5 30/04/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Ulverstone Recreation Ground 16.15-111    Ulverstone 13.10-88     View
6 07/05/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 33.15-213       Smithton 11.14-80  View
7 14/05/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Penguin Recreation Ground 21.19-145    Penguin 10.13-73     View
8 28/05/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 20.22-142       Wynyard 14.9-93  View
9 04/06/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Girdlestone Park 24.23-167    East Devonport 4.4-28     View
10 18/06/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 21.16-142       Ulverstone 6.10-46  View
11 25/06/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
12:00 Smithton Recreation Ground 11.10-76    Smithton 12.6-78     View
12 02/07/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 20.15-135       Penguin 16.13-109  View
13 09/07/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Wynyard Recreation Ground 22.10-142    Wynyard 12.10-82     View
14 16/07/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 28.16-184       East Devonport 8.7-55  View
15 23/07/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Ulverstone Recreation Ground 14.22-106    Ulverstone 22.8-140     View
16 30/07/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 12.16-88       Smithton 13.11-89  View
17 06/08/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Penguin Recreation Ground 22.13-145    Penguin 26.7-163     View
18 13/08/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 11.10-76       Wynyard 20.14-134  View
19 20/08/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Girdlestone Park 23.10-148    East Devonport 11.6-72     View
20 27/08/11 (Sat)
(Under 19 Representative Game )
14:00 Latrobe Recreation Ground 14.18-102       Ulverstone 17.8-110  View

Finals

1 03/09/11 (Sat) 14:00 Latrobe Recreation Ground 20.9-129       Smithton 14.16-100  View
3 17/09/11 (Sat) 14:00 Latrobe Recreation Ground 18.15-123       Penguin 17.17-119  View